کد خبر: 85619 A

در دیدار امیر قطر

وزیر خارجه ایران در دیدار با امیر قطر بر اهمیت هوشیاری علمای جهان اسلام در مقابل توطئه بیگانگان تاکید کرد.

وزیر خارجه ایران در دیدار با امیر قطر بر اهمیت هوشیاری علمای جهان اسلام در مقابل توطئه بیگانگان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، دکتر علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با شیخ تمیم بن حمدآل ثانی، امیر قطر با اشاره به شرایط خاص و بسیار پیچیده کشورهای اسلامی به ویژه در خاورمیانه، ترفندهای معاندین اسلام را تشریح کرده و با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت و اتحاد بین پیروان مذاهب اسلامی گفت: در این شرایط، نقش علمای اسلام و جوامع اسلامی بسیار تعیین کننده و سرنوشت‌ساز است.

او ادامه داد: هر گونه اظهار نظر و فتوایی که وحدت بین مسلمانان را خدشه‌دار کرده و موجب کشتار مسلمین شود، در حقیقت منافع جهان اسلام را به مخاطره انداخته

و در راستای اهداف و منافع دشمنان اسلام به شمار می‌رود.

صالحی در ادامه به اهمیت حفظ هوشیاری علمای جهان اسلام تاکید کرده و ایجاد تفرقه بین پیروان مذاهب شیعه و سنی را از اهداف اصلی نظام سلطه بر شمرد و خاطرنشان کرد: برخی اظهارنظرها از سوی کسانی که خود را حامی دروغین مذاهب اسلامی می‌نامند، در ایجاد تفرقه و کشتار مسلمانان موثر بوده و در واقع تامین‌کننده منافع معاندین و تسهیل کننده دستیابی به اهداف شوم آنان محسوب می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر