کد خبر: 93101 A

دهقانی در مجمع عمومی سازمان ملل:

غلامحسین دهقانی تصمیم کشورهای غربی برای ارسال سلاحهای پیشرفته جهت گروههای افراطی و غیر مسئول در سوریه را باعث تشدید نقض حقوق بشر و طولانی شدن بحران در سوریه دانست.

سفیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در جلسه مجمع عمومی این سازمان که در خصوص نقض حقوق بشر در سوریه برگزار شده بود،از رویکرد دو گانه برخی کشورهای غربی در عدم محکومیت نقض حقوق اولیه انسانی توسط گروههای افراطی و تروریستی در سوریه انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، غلامحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده دائم کشورمان با اشاره به رشد افراط گرائی و اقدامت خشونت آمیز از سوی گروههای افراطی و تروریستی در سوریه،نسبت به سرایت نا امنی و بی ثباتی به سایر مناطق خاورمیانه هشدار داد.

غلامحسین دهقانی تصمیم کشورهای غربی برای ارسال سلاحهای پیشرفته جهت گروههای افراطی و غیر مسئول در سوریه را باعث تشدید نقض حقوق بشر و طولانی شدن بحران در سوریه دانست.

سفیر و معاون نماینده دائم کشورمان گزارشات منتشره از موارد مختلف نقض حقوق بشر در سوریه توسط گروههای افراطی را تکان دهنده خواند و تاکید کرد: نقض حقوق بشر در سوریه علیه پیروان همه مذاهب از جمله شیعیان،اهل تسنن،دروزی ها،مسیحیان و کردها صورت می گیرد و به یک قوم یا مذهب محدود نمی شود،اما متاسفانه هیچ یک از طرفهای خارجی ظرف دوسال گذشته علیه این اقدامات و حضور جنگجویان خارجی در سوریه موضعگیری نکرده و چشم خودرا بر روی جنایتهای افراطیون بسته اند.

غلامحسین دهقانی خاطر نشان کرد: گروههای افراطی و تروریستی و حامیان انها بایستی در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و در این چارچوب از کمیسیون تحقیق در خصوص شرایط حقوق بشر در سوریه می خواهیم که با توجه به مسئولیت سنگین خود، در قبال اقدامات گروههای افراطی که باعث طولانی تر شدن بحران و افزایش خشونت در سوریه و منطقه می شود،موضعی قوی اتخاذ نماید.

سفیر و معاون نماینده دائم کشورمان در ادامه با اشاره به حملات گروههای افراطی به مکانها و حرمهای مقدس ادیان و مذاهب مختلف در سوریه و اقدام به تخریب گنبد و بارگاه و بی حرمتی به آنها، تصریح نمود: از آنجا که این اقدامات می تواند در گیریهای مذهبی بین پیروان مذاهب مختلف را تشدید نماید، از کمیسیون تحقیق انتظار می رود که این اقدامات را محکوم نموده و از طرفهای ذیربط بخواهد که قداست این مکانهای متعلق به مسلمانان و مسیحیان حفظ شده و از اقدامات مشابه در آینده خوددداری شود.

غلامحسین دهقانی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در گذشته بارها اعلام کرده است،هرگونه خشونت و نقض حقوق بشر براساس دیدگاههای مذهبی و یا اعتقادات را محکوم نموده و براین اعتقاد است که تنها راه همزیستی بین مذاهب تضمین احترام به عقاید و باورها است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر