کد خبر: 10835 A

با موافقت دولت و در راستای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم؛ بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات به منظور محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها تعیین شد.

با موافقت دولت و در راستای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم؛ بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات به منظور محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها تعیین شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با موافقت دولت و در راستای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم؛ بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات به منظور محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده(2) قانون نوسازی و عمران شهری در سالهای 1391 و 1392 معادل صد درصد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال 1391 موضوع ماده(64) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه می شود

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده(2) قانون نوسازی و عمران شهری در سالهای 1391 و 1392 معادل صد درصد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال 1391 موضوع ماده(64) قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر