کد خبر: 24573 A

احمدی‌نژاد در همایش قانون اساسی/بخش دوم/:

همه در برابر حکم قاضی باید احترام بگذارند اما این به معنای این نیست همه امور کشور باید زیر نظر قوه قضاییه قرارگیرد.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به حوزه وظایف قوا در اداره کشور گفت:‌ اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه های کل کشور صورت می‌گیرد. آیا سازمان زندان ها اداره ثبت اسناد و پزشکی قانونی نیز باید زیر نظر این قوه باشد؟ در این صورت این شائبه ایجاد می شود که راه برای استیفای حقوق مردم تنگ شده است. البته همه در برابر حکم قاضی باید احترام بگذارند اما این به معنای این نیست همه امور کشور باید زیر نظر قوه قضاییه قرارگیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدی نژاد در همایش قانون اساسی در قوه مجریه با بیان اینکه مسیر قانون گذاری درمجلس طرح و لایحه است گفت: دولت می تواند به مجلس لایحه دهد اما اگر مجلس این لایحه را به گونه ای تغییر داد که شباهتی به لایحه اولیه نداشت آیا باز هم دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر اجرا کند باید مسئولیت مصوبات و تبعات آن را برعهده گیرد؟ در این صورت لایحه به چه دردی خواهد خورد؟

وی همچنین با اشاره به قانون بودجه نیز عنوان کرد: وقتی قانون بودجه د رمجلس مبنایش تغییر پیدا می کند چه ضرورتی به ارائه این لایحه به مجلس است و آیا مجلس می تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری از قوانین آتی را عوض کند.

احمدی نژاد با طرح این سوال که آیا دستگاه های نظارتی می توانند به بهانه نظارت در کار قوه مجریه دخالت کرده و تصمیمات آن را لغو کنند گفت: قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر نیست و از خود اختیاراتی دارد اما برخی به گونه ای صحبت می کنند که انگار قوه مجریه از خود اختیاراتی ندارد و به مصوبات دو قوه دیگر وابسته است.

احمدی نژاد با تاکید براینکه نباید خود را مالک و عده ای را رعیت بدانند گفت: همه ما در قبال حقوق اساسی مسئول هستیم و نباید به محض اینکه فردی بحث یا نظری را مطرح کرد وی را متهم کنیم و بگوییم ما درجه یک و بقیه درجه دو و سه هستند چراکه این نقطه، نقطه آغاز استبداد است.

احمدی نژاد به بیان اینکه من به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم نهایت آزادی ها را پاس دارم گفت: در برخی موارد برای احقاق حقوق مردم به قوه قضاییه شکایت کرده, مکاتبه کردیم, تذکر دادیم و در برخی موارد نیز این مسائل را به شکل علنی مطرح کردیم.

رئیس جمهور درپایان با اشاره به بحث تعطیلی های کشور عنوان کرد: برخی بارها اعلام کردند که این تعطیلی ها زیاد است به گونه ای که وقتی این پیشنهاد شد که یک روز به تعطیلی عید فطر اضافه کنیم فردی درجلسه به من گفت که چرا این کار را می کنید با این کار تمام یک ماه تزکیه مردم با دور روز تعطیلی به فساد منجر خواهد شد. بنابراین سوال این است که چرا عده ای ازخوشحالی مردم ناراحت می شوند و نگاهشان به مردم این چنین است.

احمدی نژاد قانون اساسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر