کد خبر: 40070 A

در اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت

وظایف اختیارات و مسولیت های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس جمهور تفویض شد.

 وظایف اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس جمهور تفویض شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وظایف اختیارات و مسولیت های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس جمهور تفویض شد.

هیات وزیران در جلسه اول بهمن 1391 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، وظایف واختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی وصندوقهای بازنشستگی وبیمه های درمانی و ماده 14 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرد.

این مصوبه با امضاء محمدرضارحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر