کد خبر: 42633 A

با بخشنامه ای در دولت؛

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را جزء سازمانهای صاحب صلاحیت برگزاری آزمون های استخدامی تعیین کرد.

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را جزء سازمانهای صاحب صلاحیت برگزاری آزمون های استخدامی تعیین کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، ازسوی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز جزء سازمانهای صاحب صلاحیت برای برگزاری آزمون های استخدامی تعیین شد.

بر این اساس، برگزاری آزمون های استخدامی توسط مراکز و واحدهای مراکز آموزشی و پژوهشی،مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان سنجش آموزش کشور، مؤسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و پژوهشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی، صرفاً توسط آنها مجاز می باشد و برگزاری توسط شرکت های تعاونی متشکل از کار کنان آنها (یا سایر عناوین مشابه) همانند سایر شرکت ها وموسسات خصوصی پس از تایید صلاحیت آنها توسط معاونت امکان پذیراست.

لازم به ذکر است در بخشنامه شماره 32450/90/200 مورخ 14/12/1390 آمده است، هرگونه خدمات اشخاص حقوقی و مؤسسه های غیر دولتی در فرایند آزمون های استخدامی در صورتی مجاز است که گواهینامه تأیید صلاحیت را از معاونت راهبردی منابع انسانی این معاونت اخذ کرده باشند.

بدیهی است شرکت های تعاونی وابسته به مراکز مذکور در صورتی می توانند نسبت به برگزاری آزمونهای استخدامی اقدام نمایند که مانند سایر اشخاص حقوقی و موسسات غیر دولتی گواهینامه تأیید صلاحیت را از معاونت راهبردی منابع انسانی این معاونت اخذ کنند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر