کد خبر: 43263 A

با تصویب دولت انجام می‌شود؛

با تصویب هیات وزیران، هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌شود.

با تصویب هیات وزیران، هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب کرد؛ هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایطی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌شود.

بر این اساس، مصوب کردن طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص کردن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی موردنیاز محدوده طرح و پیش‌بینی هزینه اجرای آن، تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی و تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی از شرایط مورد تصویب دولت در این زمینه است.

همچنین ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یادشده، انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش‌بینی شده در طرح و انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط به دستگاه اجرایی یادشده با رعایت قوانین مربوط از دیگر شرایطی است که دولت برای اجرای این مصوبه تعیین کرده است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر