کد خبر: 50294 A

احمدی‌نژاد در پاسخ به ایلنا:/6/

ما برای سال اینده غربال‌گری کرده‌ایم و با آن نهاد‌هایی که ضرورتی نداشت در لایحه بودجه خداحافظی کردیم البته نمی‌دانیم در ‌‌نهایت در بوجه چه اتفاقی می‌افتد چراکه سال‌های گذشته نیز ما این نهاد‌ها را حذف کردیم ولی باز اضافه شدند امیدواریم این دوره اضافه نشوند.

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت باید از فرهنگ حمایت کند چراکه ملت ما فرهنگی است دربودجه سال اینده سهم فرهنگ را کاهش نداده‌ایم امیدوارم شرایط بهتری مهیا شود تا بتوانیم بودجه این بخش را بیش از این افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود احمدی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری که تا لحظاتی پیش از شبکه یک پخش می‌شد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه ۱۵۰۰ میلیاردی که اعلام کردید از بودجه برخی نهاد‌ها درلایحه بودجه سال اینده حذف شده است شامل چه نهاد‌هایی می‌شود، گفت: موسساتی شکل گرفته بود که به لحاظ قانونی تحت مدیریت دولت و هیچ یک از اجزای حکومت نیست اما به مرور زمان  اختصاص بخشی از بودجه به آن‌ها یک حق شده است امسال که فشار‌هایی به کشور وارد شد تلاش کردیم تا در این مورد کنترل‌هایی داشته باشیم.


وی ادامه داد: ما برای سال اینده غربال‌گری کرده‌ایم و با آن نهاد‌هایی که ضرورتی نداشت در لایحه بودجه خداحافظی کردیم البته نمی‌دانیم در ‌‌نهایت در بودجه چه اتفاقی می‌افتد چراکه سال‌های گذشته نیز ما این نهاد‌ها را حذف کردیم ولی باز اضافه شدند امیدواریم این دوره اضافه نشوند البته با دوستان صحبت کرده‌ایم که اضافه نکنند.


در ادامه خبرنگار ایلنا با طرح این مساله که زمان ایجاد بحران اقتصادی فرهنگ کشور با آسیب‌های زیادی مواجه می‌شود از رئیس جمهور پرسید که در بودجه سال آینده آیا سهم بخش فرهنگی کاهش داشته است که وی پاسخ داد: ما در لایحه بودجه سال آینده سهم بخش فرهنگ را کاهش نداده‌ایم به غیر از حقوق و مزایای دولت که افزایش داشته است بقیه موارد با کاهش مواجه بوده اما در برخی موارد نیاز به افزایش سهم بود.


احمدی نزاد با تاکید بر اینکه اساسا دولت باید از فرهنگ حمایت کند، گفت: ملت ما ملتی فرهنگی است که امیدوارم با بهتر شدن شرایط بتوانیم سهم فرهنگ را در بودجه کشور بیشتر افزایش دهیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر