کد خبر: 67648 A

هیئت وزیران با ایجاد شهرستان راز و جرگلان به مرکزیت شهر راز از توابع استان خراسان شمالی موافقت کرد.

هیئت وزیران با ایجاد شهرستان راز و جرگلان به مرکزیت شهر راز از توابع استان خراسان شمالی موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت با تصویب دولت، ‌شهرستان راز و جرگلان به مرکزیت شهر راز از ترکیب بخش‌های مرکزی مشتمل بر دهستانهای راز و باغلق، بخش غلامان و بخش جرگلان در تابعیت استان خراسان شمالی ایجاد می‌شود.

‌هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد؛ روستا‌ها، مزارع و مکانهای سنگسار و اشرف دره از دهستان غلامان بخش راز و جرگلان شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی منتزع و به دهستان جرگلان همین بخش الحاق می‌شود.

براین اساس هیئت وزیران با ایجاد دهستان باغلق به مرکزیت روستای باغلق از ترکیب روستا‌ها و مزارع و مکانهای سنگسار، اشرف دره، باغلق، گنبدلی، بک پولاد، کاریز و گز در تابعیت بخش راز و جرگلان موافقت کرد.

همچنین دهستان راستقان به مرکزیت روستای راستقان از ترکیب روستا‌ها، مزارع و مکانهای بشدره، تکله قوز، قره باطر، کلاته اتعلی، پرسه سوی سفلی، پرسه سوی علیا، سوخسوهاشم، راستقان و سوخسو انقلاب در تابعیت بخش راز و جرگلان ایجاد شد.

براساس مصوبه دولت، دهستان حصارچه به مرکزیت روستای حصارچه بالا از ترکیب روستا‌ها، مزارع و مکانهای اشتوت بالا، ‌ اشتوت پایین، اقرقایه، بچه دره، مزرعه بچه دره علیا، حصارچه پایین، حصارچه، قره پارچق، قزل، کرپشتلی باغی، کرپشتلی علیا و کیلوپنجه در تابعیت بخش راز و جرگلان ایجاد شد.

هیئت وزیران همچنین با ایجاد بخش جرگلان به مرکزیت روستای یکه سعود پایین از ترکیب دهستانهای جرگلان به مرکزیت روستای یکه سعود پایین و دهستان حصارچه موافقت کرد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر