کد خبر: 76040 A

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور؛

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی، معاونت طب سنتی ایرانی -اسلامی در وزارت بهداشت ایجاد می شود.

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی، معاونت طب سنتی ایرانی -اسلامی در وزارت بهداشت ایجاد می شود.

به گزارش ایلنا، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به استناد تبصره(3) ماده(57) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- برای ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی- اسلامی اقدام کند. معاون طب سنتی ایرانی-اسلامی قائم مقام وزیر در امور طب سنتی ایرانی- اسلامی است.

همچنین کارگروه یاد شده به شورای عالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی- اسلامی تغییر نام و دبیرخانه آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(معاونت طب سنتی ایرانی- اسلامی) است.

بر این اساس، دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مجاز کرده است، برای ایجاد و راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی طب سنتی ایرانی- اسلامی اقدام کند.

همچنین، دستگاه های اجرایی موظفند به منظور اجرای تصمیمات مربوط مطابق برنامه زمان بندی شده اقدام و نتیجه را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش کنند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر