کد خبر: 85398 A

از سوی رییس جمهور؛

لایحه "تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی" که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

لایحه "تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی" از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش ایلنا، لایحه "تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی" که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح تاسیس مدارس غیر انتفاعی -مصوب 1387- در تاریخ 6 /5/ 1392 به پایان می رسد و به منظور جلوگیری از بروز مشکل خلاء قانونی در این زمینه لایحه "تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی" برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده این لایحه، مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی -مصوب 1387- از تاریخ 6/5/1392 برای مدت پنج سال تمدید می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر