کد خبر: 8713 A

با حضور 300 خبرنگار تا دقایقی دیگر:

نشست خبری محمود احمدی نژاد رییس جمهور تا دقایقی دیگر با حضور 300 خبرنگار داخلی و خارجی آغاز می شود.

نشست خبری رییس جمهور با حضور 300 خبرنگار داخلی و خارجی تا دقایقی دیگر آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری محمود احمدی نژاد رییس جمهور تا دقایقی دیگر با حضور 300 خبرنگار داخلی و خارجی آغاز می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر