کد خبر: 87608 A

با تصویب هیئت وزیران صورت گرفت؛

با تصویب هیئت وزیران، جا به جایی وظائف بین دستگاه‌های اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صورت می گیرد.

هیئت وزیران به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ اختیار دولت موضوع بند (ب) ماده(85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تفویض می‌شود.

به گزارش ایلنا، با تصویب هیئت وزیران، جا به جایی وظائف بین دستگاه‌های اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صورت می گیرد.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ اختیار دولت موضوع بند (ب) ماده(85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب 1380- به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تفویض می شود.

همچنین تصمیم نماینده ویژه مذکور در چارچوب اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجراست.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بند (ب) ماده(85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ب - به دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیلات، جا به جایی وظائف بین دستگاه های اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی)، اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای مصوب را تغییر دهد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر