کد خبر: 91400 A

دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور:

شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دستورات معاون اجرایی رئیس‌جمهور را در حذف و گرفتن تعدادی از پست های مدیریتی دبیرخانه این شورا برای تشکیل دفتر رییس جمهور سابق غیر قابل قبول دانست.

شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دستورات معاون اجرایی رئیس‌جمهور را در حذف و گرفتن تعدادی از پست های مدیریتی دبیرخانه این شورا برای تشکیل دفتر رییس جمهور سابق غیر قابل قبول دانست.

به گزارش ایلنا، دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سایت خود به اقدام حمید بقایی در حذف و گرفتن تعدادی از پست های مدیریتی دبیرخانه شورای عالی برای تشکیل دفتر رییس جمهور سابق اعتراض کرده و عنوان کرده است که بقایی بدنبال گرفتن ساختمان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برای استقرار نیروهای مورد نظر خود است.

میثم طاهری، سرپرست دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان، ضمن مخالفت شدید با حذف پست‌های دبیرخانه بدون هماهنگی و اطلاع دبیرخانه، از تحویل ساختمان و نیز پذیرش نیروهای بقایی در ساختمان دبیرخانه استنکاف و اعلام کرده تحت هیچ شرایطی حاضر به اجرای سیاست‌های بقایی نیست.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر