کد خبر: 11009 A

سبحانی در گفت وگو با ایلنا:

عدم انتشار شاخص های كلیدی از سوی سازمان های آماری و سكوت مسؤولان دراین زمینه، ذهنیت‌های کارشناسی را در خصوص سایر شاخص‌های اقتصادی نیز خدشه‌دار کرده‌اند؛ مقوله‌ای که خسارت آن قابل جبران نیست.

دكتر حسن سبحانی، با بیان اینكه تداوم نوسان نرخ ارز موجب ‎، افزایش فقر و همچنین رشد ضریب جینی را به دنبال خواهد شد، گفت: عدم انتشار شاخص های كلیدی از سوی سازمان های آماری و سكوت مسؤولان دراین زمینه، ذهنیت‌ کارشناسی در خصوص سایر شاخص‌های اقتصادی را نیز خدشه‌دار کرده‌ااست؛ موضوعی که خسارت آن قابل جبران نیست.

نماینده پیشین مردم سمنان در مجالس پنجم،ششم و هفتم در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: عدم انتشار شاخص‌های کلیدی کشور در طی سال‌های گذشته و سکوت مقامات ذی‌ربط در سازمان‌های آماری کشور القای شبهه در محاسبه این آمارها را تقویت می كند.

وی به نوسانات اخیر نرخ ارز و تأثیر آن بر اقتصاد اشاره كرد و بیان داشت: در صورت تداوم این امر، در طی یك دوره زمانی 7تا 8 ماهه شاهد افزایش فقر و رشد ضریب جینی در اقتصاد كشور خوهیم بود.

وی از عدم انتشار شاخص ضریب جینی انتقاد كرد و عنوان داشت: نکته عجیب‌تر از اعلام ضریب جینی توسط مسئولین، عدم انتشار شاخص‌های کلیدی کشور برای سال‌های گذشته و سکوت مقامات ذی‌ربط در سازمان‌های آماری کشور است.

سبحانی تصریح كرد: بدون داشتن ارقام امکان اندازه‌گیری ضریب جینی وجود ندارد.

به گفته وی در حال حاضر اقلام آماری از سوی برنامه ریزان اقتصادی برای محاسبه ضریب جینی به صورت سالانه منتشر نمی شود.

وی با طرح یك پرسش ادامه داد: با توجه به آنچه بیان شد این سؤال مطرح می‌شود که وقتی مسئولین و مقامات کشور شاخص ضریب جینی را نه‌فقط برای سال گذشته و حتی  برای سالهای قبل نیز اعلام نمی كنند،چگونه امكان تحقق اهداف برنامه پنجم و چشم انداز بیست ساله وجود دارد؟

حسن سبحانی ضریب جینی نرخ فقر نوسان ارز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر