کد خبر: 11048 A

دكتر علاقبندان در گفت و با ایلنا

برای مهار تورم نرخ بهره بانکی باید متناسب با نرخ تورم محاسبه شود و نرخ بهره بانکی 5 درصد بیشتر از نرخ تورم موجود ارائه شود.

محمدرضا علاقبندان با بیان اینکه افزایش بی سابقه نقدینگی عامل بهم ریختگی اقتصاد کشور شده است تاکید کرد: برای مهار تورم نرخ بهره بانکی باید همواره زودتر از نرخ تورم محاسبه شود و نرخ بهره بانکی 5 درصد بیشتر از نرخ تورم موجود ارائه شود.

محمدرضا علاقبندان در گفتگو با خبرنگار ایلنا،با بیان اینکه در حال حاضر تورم و افزایش نقدینگی باعث به هم ریختگی بازارهای مالی و سرمایه ای کشور شده است، اظهار داشت: برای برون رفت از این موضوع در کوتاه مدت باید نرخ بهره بانکی را متناسب بانرخ تورم كرد و همچنین در راستای جمع آوری نقدینگی سرگردان باید نرخ بهره بانکی بیشتر از 5 درصد از تورم موجود باشد.

به گفته وی، در حال حاضر آنچه که باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور شده است، عدم استقلال بانک مرکزی و همچنین بی اعتمادی مردم به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و مولد شده است.

علاقبندان تصریح کرد: در حال حاضر بی انضباطی مالی، کسری بودجه دولت در سال جاری از عوامل عمده به هم ریختگی اقتصاد کشور شده،به گونه ای که این عوامل به بازارهای مالی و سرمایه ای تسری پیدا کرده است.

نقدینگی تورم مهار تورم بهره بانکی نابسامانی اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر