کد خبر: 11205 A

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی:

با اشاره به ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش ارز مبادله ای به تمام بانکها، از آغاز عملیات خرید ارز در شعب ارزی شبکه بانکی کشور خبر داد.

با اشاره به ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش ارز مبادله ای به تمام بانکها، از آغاز عملیات خرید ارز در شعب ارزی شبکه بانکی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، صمد کریمی با اعلام تازه ترین تصمیمات ارزی دولت، یکی ازاهداف ایجاد مرکز مبادلات ارزی را خریدار ارز از دارندگان آن اعلام کرد و گفت: با ایجاد این مرکز، چهارم مهر نیز بانک مرکزی بخشنامه ای را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن، نحوه خرید و فروش ارز مبادله ای تشریح شده است.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ارز با منشاء داخلی یا خارجی می توانند ارز خود را با نرخ مبادله ای که هر روز صبح بانک مرکزی ان را اعلام می کند، بفروشند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: براساس این بخشنامه، بانکها هم مجاز شدند با یک درصد کارمزد آن را به متقاضیان بفروشند و عملکرد خود را در این زمینه به مرکز مبادلات ارزی گزارش کنند.

وی افزود: در آغاز صادرکنندگان بزرگ و برخی دارندگان ارز برای فروش ارز خود به مرکز مبادله ارزی مراجعه کردند و به شعب مربوط راهنمایی شدند تا ارز خود را به نرخ مبادله ای به شبکه بانکی کشور بفروشند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی درباره علت اجرایی نشدن دستورالعمل بانک مرکزی درباره پذیرش ثبت سفارشهای واجد شرایط دریافت ارز مبادله ای با گذشت چند روز از ابلاغ ان به شبکه بانکی کشور اظهارداشت: از نمایندگان همه بانکهای مستقر در مرکز مبادلات ارزی خواسته شده است هرچه سریعتر دستورالعمل نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای را در شعب ارزی خود در سراسر کشور اجرایی کنند تا عملیات تخصیص ارز متقاضیان واجد شرایط بدون نیاز مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی انجام شود.

صمد کریمی افزود: با بانکها توافق شده است اسناد ثبت سفارش گروههای کالایی مشمول دریافت ارز مبادله ای (فعلاً گروههای کالایی با اولویت سوم تا ششم) را دریافت و عملیات تخصیص ارز را در همان شعبه انجام دهند و نتیجه ان را به مرکز مبادلات ارزی ارسال کنند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، به مراجعه حضوری دارندگان ثبت سفارش به ویژه از شهرستانها به این مرکز نیازی نیست.

وی با اشاره به متفاوت بودن سرعت عمل بانکها افزود: به زودی دستورالعمل خرید و فروش ارز مبادله ای در همه بانکها اجرایی می شود و در مرحله بعد متقاضیان تهرانی هم به مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی نیاز نخواهند داشت.

کریمی گفت: مرکز مبادلات ارزی با فعال شدن همه بانکها برای خرید و فروش ارز مبادله ای به عنوان پنجره واحد هماهنگی بانکها، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل خواهد کرد و همچنان فعال خواهد بود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی درباره علت نامتناسب بودن ورودی و خروجی این مرکز از نظر مراجعان گفت: برخی با حس کنجکاوی، کسب اطلاع مستقیم از نحوه انجام کار و برخی هم با تصور اینکه در این مرکز سریعتر به نتیجه خواهند رسید، به این مرکز مراجعه می کنند.

وی افزود: بخش دیگری از افرادی که به این مرکز مراجعه می کنند اما نمی توانند ارز خود را دریافت کنند پرونده ناقص دارند و بخشی نیز تعهدات قبلی است که در این مرکز راهنمایی می شوند.

کریمی گفت: حدود 50 درصد از ششصد تا هفتصد نفری که روزانه به این مرکز مراجعه می کنند دارای پرونده کامل و مشمول دریافت ارز مبادله ای هستند و بقیه یا وارد کنندگان کالایی هستند که هنوز مشمول دریافت ارز مبادله ای نشده است یا سوال دارند یا مدارک آنان کامل نیست یا جزو عرضه کنندگان ارز هستند که راهنمایی می شوند.

وی افزود: به رغم اطلاع رسانی های انجام شده و اینکه به هیچ وجه ارز به صورت فیزیکی در این مرکز داد و ستد نمی شود اما برخی برای دریافت اسکناس به این مرکز مراجعه می کنند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی پیش بینی کرد با گذشت زمان و افزایش هماهنگی ها میزان افرادی که کارشان در این مرکز انجام می شود با افراد مراجعه کننده متناسب شود. وی افزود: نباید از نظر دور داشت که تقاضاهای ثبت سفارش ماههای گذشته نیز انباشته شده و این موضوع نیز بر تراکم مراجعان افزوده است که به تدریج از میزان تراکم تقاضاها کاسته می شود.

کریمی گفت: نمایندگان بانک مرکزی تقریبا به طور روزانه با نمایندگان بانکها و شماری از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسریع و تسهیل انجام امورنشست های مشترکی برگزار می کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر