کد خبر: 1133 A

از سوی بانک مرکزی،

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک و مؤسسه اعتباری توسعه «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» را ابلاغ کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک و مؤسسه اعتباری توسعه «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا،در این بخشنامه آمده است:صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد جدیدی در بازار پولی کشور است که در راستای حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و افزایش سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور، سپرده‌های مردم را که نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع شده است، تحت پوشش ضمانت خود قرار می‌دهد. از این رو، در صورتی ‌که هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌هایی که قبلاً از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت داشته است، رأساً اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران می‌نماید. در همین رابطه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای طراحی و ایجاد نظام ضمانت سپرده‌ها در ایران و همچنین در اجرای بند (د) ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» را با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و استانداردهای ارایه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین نموده است.
شایان ذکر است «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» پس از برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نهایتاً در جلسه مورخ 10/12/1390 هیأت محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره 102595/ت47632ﻫ مورخ 22/5/1391 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است.
این بخشنامه می افزاید: در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیش‌نویس تصویب‌نامه مورد نیاز برای تعیین میزان حق عضویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در این بانک تهیه و جهت تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال گردیده است که پس از نهایی شدن، مراتب جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر