کد خبر: 1155 A

از سوی بانک مرکزی‎؛

اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها در بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ شد.

صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد جدیدی در بازار پولی کشور است که در راستای حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و افزایش سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور، سپرده‌های مردم را که نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع شده است، تحت پوشش ضمانت خود قرار می‌دهد

به گزارش ایلنا، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها در بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد جدیدی در بازار پولی کشور است که در راستای حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و افزایش سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور، سپرده‌های مردم را که نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع شده است، تحت پوشش ضمانت خود قرار می‌دهد.

از این رو، در صورتی ‌که هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌هایی که قبلاً از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت داشته است، رأسا اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران می‌ کند. در همین زمینه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای طراحی و ایجاد نظام ضمانت سپرده‌ها در ایران و همچنین در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها را با بهره‌گیری از تجارب سایر کشور‌ها و استانداردهای ارایه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین کرده است.

اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها پس از برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نهایتا در دهم اسفند ماه ۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و در نامه شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲ﻫ مورخ ۲۲ مرداد ماه ۹۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد.

براین اساس در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیش‌نویس تصویب‌نامه مورد نیاز برای تعیین میزان حق عضویت بانک‌ها و موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در این بانک تهیه و به منظور تصویب به هیات وزیران ارسال شده است که پس از نهایی شدن، مراتب جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر