کد خبر: 149 A

نقدینگی مثل خوره همچنان اقتصاد را می بلعد؛

همچنین حجم نقدینگی در بهار سال گذشته 302 هزار میلیارد تومان بوده كه در مقایسه با میزان نقدینگی بهار امسال رشد 72 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد.

حجم نقدینگی کشور در بهار سال جاری از مرز ۳۷۴ هزار میلیارد تومان عبورکرد و پیش بینی می‌شود که این حجم در پایان شهریور ماه به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی میزان نقدینگی در اواخر بهار سال جاری به میزان ۳۷۴ هزار میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این میزان در پایان سال قبل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابر این اطلاعات، نقدینگی کشور طی پایان سال ۹۰ تا پایان فصل نخست سال چیزی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان معادل ۶. ۲۵ درصد رشد داشته است.
همچنین حجم نقدینگی در بهار سال گذشته ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با میزان نقدینگی بهار امسال رشد ۷۲ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر