کد خبر: 16513 A

بانك مركزی دستور داد:

ایجاد مرکز دانش اقتصادی در بانک‌مرکزی اهدافی چون خلق دانش مشتری‌محور، مدیریت سرمایه‌های فکری بانک، پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت دانش از طریق ذخیره، بازیابی و انتقال دانش برای بهبود کارایی سازمان را دنبال می‌کند.

مرکز دانش اقتصادی با هدف همسویی با منویات مقام معظم رهبری و حمایت از پیام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
به‌ گزارش‌ ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی‌بانک‌مرکزی،‌ بهره‌گیری از عناوین اقتصادی‌ توسط مقام معظم رهبری برای نام‌گذاری سال‌های اخیر، گویای اهتمام ویژه ایشان به رفع تنگناهای معیشتی مردم و مشکلات گریبانگیر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است لذا ایجاد یک بانک اطلاعاتی پویا برای دسترسی به دانش اقتصادی‌ و تقویت تصمیمات در این حوزه، یکی از مهمترین نیازها و اولویتها تشخیص داده شد و بانک مرکزی در این راستا،  مرکز دانش اقتصادی» را تاسیس نموده است.
در‌ این‌ گزارش آمده است: بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و اعتباری‌ و با رویکرد ایجاد شرایط بهتر برای‌ تحقق اهداف ‌تعیین‌شده در احکام سند چشم‌انداز بیست ‌ساله کشور،‌ «کمیته اجرایی حمایت از تولید‌ ملی»‌‌‌ را با‌‌ حضور نمایندگانی از حوزه‌های مختلف این بانک (شامل حوزه‌های ارزی، اعتباری، اقتصادی، نظارتی ‌و....) ‌تشکیل داده است.
  ایجاد مرکز دانش اقتصادی در بانک‌مرکزی اهدافی چون خلق دانش مشتری‌محور، مدیریت سرمایه‌های فکری بانک، پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت دانش از طریق ذخیره، بازیابی و انتقال دانش برای بهبود کارایی سازمان را دنبال می‌کند.
 همچنین فعالیت‌های این مرکز بر اساس ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی مبتنی بر اسناد و مدارک موجود و تولید شده در سازمان نظیر: صورتجلسات و مصوبات شوراها، کمیسیون‌ها و کمیته‌ها، بخشنامه‌ها، مجموعه قوانین، مقررات و دستوالعمل‌های اجرایی، مجوز‌های بانکی، اعتبارات بانکی، سری‌های زمانی اقتصادی و مالی، اطلاعات پرسنلی، نخبگان سازمان، گزارش‌های ادارات و افراد، گزارش‌های سایر سازمان‌ها، مجموعه و آرشیو دیجیتال کتابخانه، سرمایه‌های فکری سازمان  و... پایه‌ریزی ‌خواهد شد و در گامی فراتر می‌تواند از طریق ایجاد تعامل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات با مراکز مشابه در سایر سازمان‌های اقتصادی، در راستای اهداف توسعه سرمایه و تولید ملی تأثیر به‌سزایی داشته باشد.
 این ‌گزارش تصریح می دارد: کمیته اجرایی حمایت از تولید ملی در جهت ایجاد یک حرکت نظام‌مند برای تحقق پیام سال 1391 و تحقق مدیریت دانش بنیان در مراکز اقتصادی کشور، سیاست‌های راهبردی کشور را به تفکیک در سه بخش حوزه سیاستهای کلان اقتصادی،‌حوزه بانک‌مرکزی و حوزه تعامل دستگاه‌های اقتصادی و نهادهای نظارتی کشور تهیه و تنظیم نموده است.
گفتنی است اهتمام بانک‌مرکزی بر هدایت منابع و اعتبارات بانکی به سوی فعالیت‌های مختلف تولیدی، اختصاص ارز به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای جهت تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی، افزایش بهره‌وری تولید و نظارت جدی بر چگونگی تخصیص اعتبارات و عملکرد بانکها معطوف خواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر