کد خبر: 2109 A

طی سه ماهه نخست سال رخ داد؛

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با سرمایه ۲۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در پایان دوره سه ماهه نخست سال جاری به صورت حسابرسی شده ۱۰۷ ریال زیان به هر سهم اختصاص داد.

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با سرمایه ۲۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در پایان دوره سه ماهه نخست سال جاری به صورت حسابرسی شده ۱۰۷ ریال زیان به هر سهم اختصاص داد.
به گزارش ایلنا، شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایرپیش بینی درآمد (زیان) هر سهم سال مالی ۹۱ را در ۸ اسفندماه ۹۰ مبلغ (۳۰۳) ریال و همچنین ۶۲۰ ریال و در مردادماه ۹۱ مبلغ ۴۰۹ ریال و۲۰۱ ریال اعلام کرده است و طی سه ماهه نخست منتهی به ۳۱ خردادماه امسال معادل ۱۰۷ ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر