کد خبر: 32223 A

معاون برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور خبرداد:

حال تعامل و رایزنی با دستگاهها هستیم تا پیش نویس های مربوط به راهبردهای بخشی و استانی توسعه بلندمدت کشور را با رویکرد آمایش سرزمین جهت طرح و تصویب در شورای آمایش سرزمین تدوین کنیم.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: این معاونت قصد دارد ضمن تجدیدنظر و به روزرسانی آخرین مطالعات ملی آمایش سرزمین، رویکردهای آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای را با توجه به تحولات اساسی توزیع فعالیت و جمعیت در پهنه کشور در دولتهای نهم و دهم و با بهره گیری از دیدگاههای دستگاههای اجرایی کشور تدوین کند.

به گزارش ایلنا، داوود منظور که در جلسه شورای آمایش سرزمین سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: در حال تعامل و رایزنی با دستگاهها هستیم تا پیش نویس های مربوط به راهبردهای بخشی و استانی توسعه بلندمدت کشور را با رویکرد آمایش سرزمین جهت طرح و تصویب در شورای آمایش سرزمین تدوین کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت بهره گیری از نظرات کارشناسی دستگاهها بر ضرورت شناسایی محدودیت ها و الزام های توسعه سرزمینی در تدوین راهبردهای آمایشی تاکید کرد.

در این جلسه اعضای شورای آمایش بر ملاحظات پدافند غیرعامل و امنیت پایدار، الزامات زیست محیطی و اقلیمی، تعادل و توزیع عدالت اقتصادی در بین استان و نیز حفظ هویت و الگوی ایرانی - اسلامی در تصویب اسناد آمایش سرزمین تاکید کردند.

در این جلسه همچنین تعدادی از راهبردهای بلندمدت توسعه بخش کشاورزی از منظر آمایش سرزمین بررسی و تصویب شد. این راهبردها در راستای پیشبرد سیاست های کلی آمایش سرزمین و با رعایت اصول آمایش سرزمین از جمله گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای، افزایش کارآیی و بازدهی اقتصادی، حفاظت محیط زیست، صیانت از منابع طبیعی و رعایت ملاحظات دفاع و امنیتی تدوین شده اند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر