کد خبر: 37002 A

وزیر اقتصاد:

تحریم ها بر علیه ایران نتوانسته است حجم تجارت با کشورهای عضو اکو را کاهش دهد حجم صادرات غیر نفتی در 8 ماه سال 91، 32 درصد به لحاظ ارزشی در مقایسه با سال گذشته رشد نشان داده است.

وزیر اقتصاد اجتناب از اخذ مالیات در قالب موافقت نامه اکوتکس برای كشورهای عضو اكو خواستار شد و گفت:ایران با 8 عضو اكو موافقت اجتناب از اخذ مالیات به جز افغانستان را دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،سیدشمس الدین حسینی در اولین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو که در محل هتل آزادی تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه سهم اکو از تولید و تجارت در جهان و در مقایسه با سایر سازمان های اقتصادی جهان بسیار ناچیز بوده و در حدود 2 الی 3 درصداست اظهار داشت: تحریم ها بر علیه ایران نتوانسته است حجم تجارت با کشورهای عضو اکو را کاهش دهد حجم صادرات غیر نفتی در 8 ماه سال 91، 32 درصد به لحاظ ارزشی در مقایسه با سال گذشته رشد نشان داده است.

وی افزود: با این اوصاف اکو می تواند به بالندگی و توسعه دست یابد در صورتی که تبادل اطلاعات و همکاری های منطقه ای با ارایه رویکردهای جدید در قالب موافقت نامه های اقتصادی اعمال کند.

به گفته حسینی سازمان منطقه ای اکو در حالی که 5 درصداز مساحت کل جهان را در اختیار دارد و 6 درصداز جمعیت جهان را در درون خود قرار داده است اما سهم تولید ناخالص داخلی آن در مقایسه با سهم تولید ناخالص جهانی که بالغ بر 70 هزار میلیارد دلاربوده كه سهم بسیار ناچیزی در حدود 1832 میلیارد دلار است.

به گفته وی این رقم کمتر از 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی اقتصادهای جهانی را به خود اختصاص داده است.

حسینی در این نشست افزایش سهم تجارت درون گروهی را به عنوان راهبرد اصلی توسعه سازمان منطقه اکو بر شمرد و گفت: سازمان منطقه ای اکو باید با ایجاد هدفگذاری و افزایش حجم تجارت و تولید خود در قالب موافقتنامه های اقتصادی سهم خود را از تولید ناخالص اقتصاد جهانی افزایش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان این که در حال حاضر با 8 کشور از 9 کشور عضو اکو موافقت اجتناب از اخذ مالیات را اعمال می کند تهیه پیش نویس موافقت نامه اکوتکس را خواستار شد.

حسینی در خصوص حجم معادلات تجاری ایران با کشور های عضو اکو گفت: در سال گذشته بیش از 5 میلیارد دلار ایران به کشورهای عضو اکو صادرات داشته و در حدود 4 میلیارد دلار نیز واردات داشته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر