کد خبر: 40140 A

وزیر اقتصاد یک سری اخبار در مجموع ناخوشایند از بانک مرکزی،از جمله بازنشستگی رئیس این بانک را بی تاثیر بر فضای اقتصادی ندانست ولی در مجموع مهمترین تاثیر بر شرایط اقتصادی را به فشارهای سیاسی هفته های اخیر منتسب کرد.

وزیر اقتصاد برگزاری جلسات متعدد اقتصادی دردولت را نشان دهنده دغدغه دولتمردان برای حل مشکلات معیشتی مردم دانست.

به گزارش ایلنا، سید شمس الدین حسینی گفت: فضای جلسات دولت دوستانه است که همه  با حوصله  تعامل می کنند و اعضای اقتصادی دولت درکنار نمایندگان مجلس در حضور رؤسا، بحث ها را دلسوزانه و کارشناسی به دور از هر گونه تکلفی، دقیق مطرح می کنند.
وی بحث و بررسی درباره اقتصاد کلان کشور از جمله هدفمندی یارانه ها و بودجه سال آینده را مهمترین محورهای مطرح در جلسات برشمرد.
 حسینی بررسی هدفمندی یارانه ها در بودجه 92 و جبران کاهش  قدرت خرید مردم بویژه درماه های پایانی امسال را از دیگر موضوع های مورد بحث این جلسات دولت دانست.
وزیر اقتصاد اضافه کرد:باید دراین زمینه به طریقی کمکی به  اقشار متوسط جامعه بکنیم و باید در این زمینه راهی را انتخاب کنیم که ضمن بیشترین اثربخشی،کمترین اثر را روی دیگر شاخص ها و متغییرهای پولی داشته باشد و زمانیکه به جمع بندی کامل رسیدیم به اطلاع مردم می رسانیم.
 حسینی برگزاری این جلسات را نشان دهنده دغدغه دولت برای بستن بودجه عملیاتی و موثر برای سال آینده دانست و افزود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش نویس تبصره ها و جدولهای کلان آن را در چند سناریو تهیه کرده است.
وی گفت:بنده با این موضوع که  در شرایط کنونی سیاست انقباضی در بودجه مناسب نیست،موافقم ولی طبیعی است که لایحه بودجه 92 باید بالاترین بهره وری،انضباط، انعطاف  و ابتکار با توجه به شرایط تحریم را داشته باشد ولی مطمئناً بودجه به سمت بودجه انقباضی نخواهد رفت.
وزیر اقتصاد گفت:مشکلات معیشتی مردم بر من وهمه دولتمردان و رئیس جمهور پوشیده نیست و اگر طیفی  از جامعه بیشترین ناراحتی نسبت به فشار معیشتی مردم را داشته باشد،همانا دولت است. 
سیدشمس الدین حسینی یکی از دلایل انقباضی نبودن بودجه سال جدید  را همین مشکلات دانست و از مردم برای کاستی در نظارتها عذرخواهی کرد.
سید شمس الدین حسینی فشار جدید در نقل و انتقالات پولی را عامل برخی سو استفاده ها و احتکار در بازار دانست و افزود:  سازمانهای ذیربط از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی وظیفه دارند در این زمینه  نظارت بیشتری کنند.

وزیر اقتصاد یک سری اخبار در مجموع ناخوشایند از بانک مرکزی،از جمله بازنشستگی رئیس این بانک را بی تاثیر بر  فضای اقتصادی ندانست  ولی در مجموع مهمترین تاثیر بر شرایط اقتصادی را به فشارهای سیاسی هفته های اخیر منتسب کرد.

وزیر اقتصاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر