کد خبر: 41817 A

در سومین همایش روسای موفق شعب بانک‌های کشور؛

بانک‌ها موظف به وصول مطالبات معوق خود هستند و این موضوع باید توسط بانک‌ها پیگیری شود.

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها موظف به وصول مطالبات معوق خود هستند و این موضوع باید توسط بانک‌ها پیگیری شود.

به گزارش ایلنا، محمود بهمنی در سومین همایش روسای موفق شعب بانک‌های کشور با اشاره به این که موفقیت هر سازمان، منوط به انتخاب افراد شایسته‌ای است که جهت انجام کارهای مهم و کلیدی منصوب می شوند، تاکید کرد: امروزه اهمیت و نقش کلیدی‌ منابع انسانی به حدی است که پژوهشگران معتقدند اثربخشی تمام تکنینک‌ها و فنون به عامل انسانی بر می‌گردد زیرا استفاده درست از نرم افزارها توسط افراد باعث کارآمدی و بهره‌وری آن سازمان می شود به همین دلیل، نقش نیروی انسانی بسیار با اهمیت است.

وی با بیان این نکته که نیروی انسانی، سرمایه اصلی هر سازمان است، تاکید کرد: باید نقش مدیران و کارمندان شعب در جذب مشتریان و تقویت نظام کنترل‌های داخلی بانک به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف مدنظر قرار گیرد البته باید به بازرسان مصونیت شغلی داده شود تا بتوانند وظایفشان را با قدرت انجام داده و اظهارنظر واقعی داشته باشند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که بهره‌گیری درست نرم افزارها توسط افراد، کارایی سازمان را در پی دارد، خاطر نشان کرد: اجرای کامل بانکداری الکترونیک و اعمال کنترل های داخلی در بانکداری الکترونیک همراه با‌ حسابرسی داخلی بانک ها و نظارت مستمر بر عملکرد زیر مجموعه توسط خود بانک ها و با استفاده از نرم افزارها باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در زمینه تلاش بانک ها برای افزایش سطح رضایت مندی مشتریان خاطر نشان کرد: تدوین یک استراتژی جامع و برنامه شفاف برای بهره مندی از تجربیات مشتریان، انتخاب افراد مناسب، مدیریت افراد تحت نظارت خود و ایجاد انگیزه در آنان به همراه برقراری و پایدار بودن فرآیندهای ایجاد شده بایستی به طور مرتب از جانب مدیران لحاظ شود.

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص وصول مطالبات معوق بانک ها نیز خاطرنشان کرد: بانک ها موظف به وصول مطالبات معوق خود هستند و این موضوع باید توسط بانک ها پیگیری شود. این مطالبات هر کدام نوع خاصی است و قراردادهایشان بین بانک و تسهیلات گیرندگان با یکدیگر متفاوت است بنابراین با همه این پرونده ها نمی‌توان به یک شیوه برخورد کرد و باید برای هر کدام از مطالبات و وصول آنها‌ با توجه به شرایطی که دارند، برنامه ریزی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که بانک‌ها باید معیارهای مناسبی جهت حفظ‌ رازداری اطلاعات کلیدی بانکداری الکترونیک تدوین کنند و این معیارهای تعیین شده باید متناسب با حساسیت اطلاعاتی باشد که به پایگاه اطلاعاتی انتقال یافته و یا در آنجا ذخیره می شود، تاکید کرد: البته محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشتریان نیز از الزامات است و بانک ها می بایست معیارهای مناسبی جهت ارایه محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک به کار گیرند تا اطمینان حاصل شود.

بانک مرکز ی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر