کد خبر: 41922 A

رییس كل بانك مركزی خبرداد:

بانک ها موظف به وصول مطالبات معوق خود هستند و این موضوع باید توسط بانک ها پیگیری شود./منابع قرض الحسنه از 39 درصد به 100 درصد رسیده است.

رییس كل بانك مركزی اعلام كرد:بانكها خطوط اعتباری خود را بسته اند.

محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا،درخصوص نسبت منابع به مصارف بانكها طی 10 ماهه نخست سال جاری گفت:نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی در حال حاضر از 111.6 درصد به حدود 100 درصد رسیده است.

وی افزود:منابع قرض الحسنه از 39 درصد به 100 درصد رسیده است.

به گزارش ایلنا،بستن خطوط اعتباری بانكها در شرایطی انجام شده و رییس كل بانك مركزی بر این خبر مهر تایید می زند كه بسیاری از صنایع با مشكل منابع مالی روبرو هستند و ‏این موضوع موجب افزایش ركود در تولید شده است.

این گزارش می افزاید؛با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها،بخش تولید نتوانسته سهم خود را از آزادسازی قیمت ها در مرحله اول دریافت كند.

بهمنی همچنین درخصوص وضعیت مطالبات معوق بانک ها نیز گفت: بانک ها موظف به وصول مطالبات معوق خود هستند و این موضوع باید توسط بانک ها پیگیری شود.

او اضافه كرد: این مطالبات هر کدام نوع خاصی است و قراردادهایشان بین بانک و تسهیلات گیرندگان با یکدیگر متفاوت است بنابراین با همه این پرونده ها نمی‌توان به یک شیوه برخورد کرد و باید برای هر کدام از مطالبات و وصول آنها‌ با توجه به شرایطی که دارند، برنامه ریزی کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر