کد خبر: 42556 A

همچنین کـــاربران در صورت بروز مشکل یا اختـــــلال در دسترسی به سامانه ســـــنا می توانند با مرکز پشتیبانی به شماره 3100 2766 021 تماس حاصل نمایند.

براساس اعلام بانک مرکزی، آدرس اینترنتی سامانه نظارت ارزی (سنا) تغییر کرد.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد: کلیه شرکتهای صرافی دارای مجوز از این پس برای دسترسی به سامانه نظارت ارزی (سنا) به آدرس https://www.cbifs.com/sana مراجعه کنند.

همچنین کـــاربران در صورت بروز مشکل یا اختـــــلال در دسترسی به سامانه ســـــنا می توانند با مرکز پشتیبانی به شماره 3100 2766 021 تماس حاصل نمایند.

سامانه سنا مرجعی به منظور ثبت اطلاعات مربوط به عملیات خرید، فروش، تبدیل و حواله ارزی است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر