کد خبر: 42896 A

رئیس پژوهشکده پولی و بانک مرکزی خبر داد:

مطابق بانکداری اجتماعی، نگاه فعالیت های بانکی کشور به سمت مشارکت های اجتماعی براساس رفع نیازهای مردم خواهد بود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانک مرکزی عنوان کرد: مشارکت بانک ها در امور اجتماعی باعث رونق بانکداری اجتماعی می شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود نیلی تصریح کرد: مطابق بانکداری اجتماعی، نگاه فعالیت های بانکی کشور به سمت مشارکت های اجتماعی براساس رفع نیازهای مردم خواهد بود.
وی گفت: این مشارکت ها به رونق فعالیت های نظام بانکی می انجامد؛ به طوری که باعث افزایش فعالیت اجتماعی بانک ها در کشور خواهد شد؛ چراکه بحث بانکداری اجتماعی به معنی عدم فعالیت اقتصادی بانک ها نیست بلکه نوعی مشارکت در امور اجتماعی براساس رفع نیازهای اساسی است.
نیلی متذکر شد: براین اساس مطالعاتی در خصوص بانکداری اجتماعی در دستور اکر است که نتایج آن به طور حتم باعث فعالیت بانکداری اجتماعی و رونق آن در کشور می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر