کد خبر: 43074 A

معاون وزیر امور اقتصادی در استان زنجان:

معاون وزیر امور اقتصادی و داریی کشور با اشاره به اقتصاد متکی به نفت در ایران گفت: شکل معیوب وتوسعه نیافته اقتصاد در ایران اقتصاد وابسته به نفت تا به امروز بوده است.

زنجان ـ ایلنا: رئیس کل سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران در استان زنجان گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت برون سپاری مسئولیتها به مردم وبخش خصوصی مقدور نشده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، بهروز علیشیری معاون وزیر، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی وفنی ایران در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اشکال و انواع مختلف فشارها به ایران اسلامی از جانب دشمنان ایران در مقاطع مختلف تاریخ ایران گفت: این فشارها هموراه به مردم ودولت وارد شده است.

علیشیری شرایط امروز و تحریمهای اقتصادی علیه ایران را شبیه شرایط دوران جنگ تحمیلی در ایران اسلامی عنوان کرد وگفت: رفتار ونگرش مدیران دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف مسئولیتی مبتنی بر الگوی توسعه ای اقتصادی در کشور واستان است.

وی رفتار و نگرش نوپدیده مسئولین را در این زمینه مهم ارزیابی کرد وگفت: امروز با ورود بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه کشور همانند موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور واستان دارای تاثیرگذاری مطلوب است.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی کشور با بیان اینکه در طی سالهای اخیر الگوی توسعه ای کشور به جایگاه اصلی خود برگشته است افزود: باید گامهای مهم در این زمینه برداشته شود.

رئیس سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران در بخشی از سخنان خود با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در ماده 44قانون اساسی کشورگفت: یک دگردیسی بزرگ از عناصر وبازیگران اقتصادی کشور موجب تحول در بخش غیر دولتی وبخش خصوصی تعاون در جامعه شده است.

علیشیری آشنایی مدیران دستگاه های اداری کشور و استان را دارای نقش اساسی در این زمینه برشمرد وافزود: مدیران در این راستا باید تغییر نگرش بدهند.

وی با بیان اینکه دولت وملت باید امروز در امور اقتصادی کشور خانه تکانی اساسی انجام دهند تصریح کرد: مسئولان استان زنجان نیز باید با تغییر نگاه وتغییر هدفگذاریها در این زمینه با توجه به منویات رهبری در حل دغدغه های اقتصادی کشور نقش آفرینی کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی در ادامه دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه تغییر وتحول عنوان کرد وخاطر نشان کرد: مدیران باید براساس ماده 44قانون اساسی رگه های تفکر اقتصادی،توسعه و پیشرفت جامعه را بیابند.

علیشیری تلاش برای انجام کارهای بزرگ در سطح کشور را توسط مشارکت بخش خصوصی وتعاونی ها را با سرعت بخشی وصرف هزینه کم در سطح ملی وبین المللی را مهم ارزیابی کرد وگفت: یکی از نهاد های قدرتمند در این زمینه تشکیل و اقدامات ستادهای سرمایه گذاری در استانهای کشور است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی وفنی ایران قانون برنامه پنجم را در این زمینه مهم عنوان کرد وگفت: امروز از زمان شروع این کارها در ایران اسلامی 6سال می گذرد.

وی نقش بخش خصوصی را در زمینه برطرف کردن موانع ومشکلات را دارای اهمیت اساسی دانست وافزود: منابع باید با بهینه سازی قیمتها در جامعه عرضه شود.

علیشیری در ادامه با بیان اینکه در جامع امروز باید هر کس نسبت به استفاده و مصرف از منابع هزینه کند تصریح کرد: این اتفات در شرایط کنونی در ایران اسلامی در حال اجرا است.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی در پایان رمز موفقیت را در درک شرایط سخت کشور مهم دانست و افزود: وحدت، همدلی وهمگرایی مسئولان در کشور و استان محیط را برای جذب سرمایه گذاریها امن تر خواهد کرد واستان زنجان تبدیل به الگو وسمبل در این زمینه خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر