کد خبر: 43183 A

وزیر اقتصاد در گفت و گو با ایلنا خبرداد:

وزیر اقتصاد بدون اعلام رقمی از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد كشور، علت افزایش سرمایه خارجی را اتخاذ سیاست های خصوصی سازی و كنترل بخش دولتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای افزایش و تقویت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی بوده است

وزیر اقتصاد، ضمن اعلام میزان دقیق رقم جذب سرمایه گذاری خارجی تا پایان امسال، نگاه متناقض مدیریتی را اصلی ترین عامل ناكامی در حوزه تأمین مالی دانست.

سید شمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تأكید بر این كه جذب سرمایه های خارجی در سال جاری نسبت به سال 90، رشد قابل توجهی داشته است، از اعلام رقم دقیق میزان جذب سرمایه خارجی خودداری كرد و آن را به پایان امسال موكول كرد.

وزیر اقتصاد بدون اعلام رقمی از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد كشور، علت افزایش سرمایه خارجی را اتخاذ سیاست های خصوصی سازی و كنترل بخش دولتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای افزایش و تقویت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی بوده است.

وی دلایل دیگر افزایش سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و خارجی را اجرای برنامه خصوصی سازی عنوان كرد و بیان داشت: اجرای برنامه خصوصی سازی در ایران بر بسیاری از ابعاد و مؤلفه های اقتصاد ملی مؤثر بوده است كه از جمله آن می توان به افزایش سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد كشور، ارتقای كارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی – انسانی و فن آوری و همچنین افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و كاهش بار مالی و مدیریت دولتی در تصدی فعالیت های اقتصادی بوده است.

وزیر اقتصاد در عین حال،افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی و داخلی بخش غیر دولتی را مستلزم تغییر نگاه مدیریتی در حوزه تأمین مالی دانست و اظهار داشت: باید یك رویكرد جدیدی بری تقویت رشد سرمایه گذاری خارجی و همچنین محدود سازی فعالیت های تصدی گری دولت ایجاد شود.

سید شمس الدین حسینی تأمین مالی سرمایه گذاری خارجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر