کد خبر: 43400 A

نسبت به 3 ماه گذشته؛

در حالی كه نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه سال 91 به 28.7 درصد رسیده كه این نرخ در مدت مشابه در آذر ماه 27.4 درصد و در آبان و مهر ماه به ترتیب 26.1 و 24.9 درصد بوده است.

نرخ تورم با بیش از 4 درصد افزایش نسبت به مهر ماه در دی ماه به 28.7 درصد رسید.

نرخ تورم در دی ماه سال 91 باز هم با افزایش مواجه شد و به ایستگاه 28.7 درصد رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی كه نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه سال 91 به 28.7 درصد رسیده كه این نرخ در مدت مشابه در آذر ماه 27.4 درصد و در آبان و مهر ماه به ترتیب 26.1 و 24.9 درصد بوده است.

پیش از این، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه را 24 درصد، مردادماه 1391 را 23.5 درصد، تیرماه را 22.9 درصد، خردادماه را 22.4 درصد، اردیبهشت ماه را 22.2 درصد و فروردین ماه را 21.8 درصد اعلام شده بود.

بانک مرکزی چند ماهی است در اعلام نرخ تورم در ماه های گذشته از جمله آذر و دی ماه به طور رسمی اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه را متوقف کرده است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 1391 به عدد 5/397 رسید.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1390 معادل 7/28درصد است.

اداره آمار بانک ‌مرکزی خبر داد؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1390 معادل 28.7 درصد است

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 1391 به عدد 397.5 رسید

تورم نرخ تورم رکود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر