کد خبر: 45805 A

ممبینی تشریح كرد:

احکامی که در بودجه سال 92 پیش بینی شده بیش از پیش کمک خواهد کرد به تولید و اشتغال کشور، ضمن اینکه از طریق افزایش اعتبارات کمک های فنی و اعتباری هم به این مقوله توجه ویژه ای شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: جهت گیری احکام و اعتبارات بودجه سال 92 به طور ویژه و برجسته به سمت تولید و اشتغال صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رحیم ممبینی گفت: احکامی که در بودجه سال 92 پیش بینی شده بیش از پیش کمک خواهد کرد به تولید و اشتغال کشور، ضمن اینکه از طریق افزایش اعتبارات کمک های فنی و اعتباری هم به این مقوله توجه ویژه ای شده است.

وی خاطر نشان کرد: قیل از اینکه احکام بودجه سال 92 در دولت مطرح شود در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جلساتی با شرکتهای بیمه، بانکها و صاحب نظران برگزار شد و راهکارهایی برای رونق تولید و اشتغال مطرح گردید که احکام بودجه با توجه به آن پیش بینی شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: کمک‌های فنی و اعتباری جزو طرح‌های عمرانی محسوب می شوند که در لایحه بودجه آمار و ارقامشان بیش از گذشته در نظر گرفته شده است؛ هرچند رویکرد حاکم بر بودجه عمرانی تا حدودی ممکن است انقباضی باشد اما کمکهای فنی و اعتباری به طور خاص پیش بینی شده است.

 وی به اعتبارات صندوق‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: در بودجه سال 92 به صندوق‌های حمایتی که مربوط به تولید و اشتغال است، مانند صندوق حمایت از سرمایه گذاران کشاورزی، صندوق حمایت از صنایع اعم از دریایی، کوچک و هوایی توجه ویژه ای شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر