کد خبر: 45874 A

فولادگر خبر داد:

در واگذاری ایران ترانسفو بیش از ۹۹ درصد از سهام شرکت خریدار به یک بانک دولتی تعلق داشت، حال آنکه شرکتی که شبه دولتی باشد هم جزئی از شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود و هم مطابق با قوانین و مقررات دولت حق دخالت در خصوصی سازی را ندارد.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار بررسی نحوه واگذاری بلوکی سهام ایران ترانسفو شد.
به گزارش ایلنا، حمید رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان، با بیان اینکه واگذاری سهام ایران ترانسفو طی فرایند خصوصی سازی به یک شرکت دولتی اشتباه بوده و ارائه توضیحاتی در این زمینه نیاز است، گفت: در این زمینه مکاتباتی با سازمان خصوصی سازی داشته‌ایم و در حال حاضر هم منتظر پاسخ هستیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه حضور یک شرکت دولتی را در عرصه خصوصی سازی نادرست خواند و اضافه کرد: در واگذاری ایران ترانسفو بیش از ۹۹ درصد از سهام شرکت خریدار به یک بانک دولتی تعلق داشت، حال آنکه شرکتی که شبه دولتی باشد هم جزئی از شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود و هم مطابق با قوانین و مقررات دولت حق دخالت در خصوصی سازی را ندارد.
وی در ادامه افزود: در فرایند خصوصی سازی، شرکتی که سرمایه گذاری می‌کند نباید دولتی باشد و در صورتی که خلاف این مساله عمل کند از قانون تخطی کرده است.
فولاد گر تصریح كرد: با وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مربوطه درباره این موضوع مکاتبه کرده‌ایم، از وزارت اقتصاد و همچنین از سازمان بورس در این زمینه توضیحاتی خواسته‌ایم که تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

وی با اشاره به گردش بدهی ایران ترانسفو پیش از واگذاری آن توضیح داد: اینکه ایران ترانسفو به خصوصی سازی بدهکار بود امری است که در آن هیچ شکی نیست ولی این شرکت در عین حال مطالباتی نیز از دولت داشت، در این میان بهترین شیوه، تها‌تر میان بدهی هاست، اما در حال حاضر با واگذاری سهام این شرکت به شرکت طرح و توسعه آینده پویا که بیش از ۹۹ درصد آن دولتی است تکلیف بدهی ۳۲۰ میلیارد تومانی دولت به ایران ترانسفو نا‌مشخص باقی می‌ماند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر