کد خبر: 45892 A

مرکز آمار ایران اعلام كرد:

گزارش مرکز آمار ایران از بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 11.2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده اند.

مرکز آمار ایران با اعلام نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 1391، از کاهش نرخ بیکاری به 11.2 درصد در این فصل نسبت به تابستان 91 و پاییز 90 خبر داد.

به گزارش ایلنا، گزارش مرکز آمار ایران از بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 11.2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به پاییز 1390، 0.6 درصد و نسبت به تابستان 1391، 1.2 درصد کاهش یافته است.

در پاییز 1391، 37.5 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1390) 1.8 درصد افزایش و نسبت به تابستان 1391، 0.7 درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 23 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز 1391 بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1390) 0.9 درصد و نسبت به تابستان 1391، 1.8 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در پاییز 1391، 9.5 درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند، این در حالی است که 39.8 درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 1391، بخش خدمات با 47.1 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.8 درصد و کشاورزی با 18.1 درصد قرار دارند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر