کد خبر: 48962 A

حمیدرضا فولادگر در گفت‌و‌گو با ایلنا خبر داد:

بر اساس این طرح پیش بینی شده است که سهم بیمه کارفرما تا ۸ درصد کاهش یابد؛ هرچه کارآفرینی بیشتر باشد معافیت مالیاتی افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، از اجرای قانون حمایت از تولید ملی از آغاز سال ۹۲ خبر داد و گفت: این طرح بصورت مستقل ارائه و فوریت آن تعیین شد.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، گفت: بر اساس این طرح پیش بینی شده است که سهم بیمه کارفرما تا ۸ درصد کاهش یابد؛ هرچه کارآفرینی بیشتر باشد معافیت مالیاتی افزایش می‌یابد.
وی اجرای قانون حمایت از تولید ملی را مختص امسال ندانست و گفت: این طرح به مدت سه سال و بصورت آزمایشی صورت می‌گیرد و بعد از این مدت اجرای آن دائمی خواهد بود.
عضو کمیسون صنایع و معادن افزود: اگر این طرح کامل و درست اجرا شود، مطمئن هستم در بحث تولیدات کشاورزی و صنعتی موثر خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان، خاطرنشان ساخت: این طرح در کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و حمایت از تولید ملی در حال بررسی است و از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، بخش‌های مختلفی همچون حمایت از تولید ملی، تامین اجتماعی، بانک و بودجه‌ای و حتی کشاورزی را شامل این طرح می‌شود و تامین مالی یکی از بحث‌های مهم است.
وی خاطرنشان ساخت: این طرح بصورت مستقل ارائه و فوریت آن تعیین شد؛ پیشنهاد ما نیز این بود که بخشی از طرح مبتنی بر حمایت از تولید ملی باشد.

بودجه92 تولید ملی حمیدرضا فولادگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر