کد خبر: 54054 A

براساس بخشنامه بانك مركزی؛

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 تعداد آنها موظف شده‌اند و حداکثر تا پایان شهریور سال 1392 باید نسبت به واگذاری همه شرکتهای زیر مجموعه اقدام کنند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 تعداد آنها موظف شده‌اند و حداکثر تا پایان شهریور سال 1392 باید نسبت به واگذاری همه شرکتهای زیر مجموعه اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواردی را برای استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک‌‌ها طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد.

بانکها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392) باید نسبت به واگذاری همه شرکت‌ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و واگذاری دارائی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.

همچنین طبق این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20% تعداد آنها موظف شده‌اند.

براساس این گزارش، در سال 1392 به جز بانک‌ها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استان‌ها فاقد شعب هستند هیچ گونه تقاضائ

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر