کد خبر: 54104 A

یک کار‌شناس اقتصاد انرژی:

کی از این مشکلات مبتنی بر قیمت‌ها بود و ایران پیشنهاد داد که روند قیمت گذای گاز در راستای افزایش قیمتی نفت بایستی افزایش یابد، حال در اجرای این قرارداد تردیدهایی از سوی طرف ترک وجود دارد.

رضا پدیدار (کار‌شناس اقصاد انرژی) موضوع امضای قرارداد گازی ایران و ترکیه در حاشیه کنفرانس آتی وزرای انرژی کشورهای عضو اکو را پیگیری کرد.
به گزارش ایلنا، رضا پدیدار، با اشاره به برخی مشکلات موجود در قرارداد گازی ایران و ترکیه اذعان داشت: یکی از این مشکلات مبتنی بر قیمت‌ها بود و ایران پیشنهاد داد که روند قیمت گذای گاز در راستای افزایش قیمتی نفت بایستی افزایش یابد، حال در اجرای این قرارداد تردیدهایی از سوی طرف ترک وجود دارد.
پدیدار خاطرنشان ساخت: موضوع تحریم‌ها در پرداخت‌ها کندی ایجاد کرد ولی بعد‌ها مقامات ترکیه مجبور شدند تعهدات خود را در ایفای قرارداد با ایران عملی سازند.
وی کنفرانس وزرای انرژی را فرصتی مناسب برای پایدار نمودن الحاقات این قرارداد گازی با ترکیه دانست و افزود: ایران اقدام به قطع گاز نکرده است حتی بعد از انفجار چند لوله گازی در خاک ترکیه ایران تعهد کرد که نسبت به تجهیز این خط لوله اقدام می‌کند و این حسن نیت باعث شد ترکیه تعهدات خود را نسبت به ایران پایدار نماید.
پدیدار تصریح کرد: ترک‌ها درخواست کرده‌اند که ظرفیت صادرات گاز ایران افزایش یابد و از طرف ما اعلام شده که این افزایش مبتنی بر رفع ابهامات میان دو طرف است.
وی گفت: تشکیل سومین نشست وزرای انرژی کشورهای عضو اکو مبتنی بر پیش نویس منشور انرژی است که منجربه استفاده بیشتر از توانمندی‌های فی ما بین کشورهای عضو می‌شود.
پدیدار این قرارداد گاز را منجربه بهره‌مندی ترکیه از دستاورد‌ها ایران در منطقه دانست و تصریح کرد: ترکیه از محل عبور خط لوله ایران-عراق به سمت خاک خود حق ترانزیتی دریافت می‌کند و بعید بنظر می‌رسد که اقدام به مخالفت نماید، مگر اینکه تحت تاثیر قدرت‌های بین المللی زیر بار این قرارداد نرود.

نفت گاز انرژی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر