کد خبر: 54228 A

کردبچه تشریح کرد:

با واگذاری ۱۸۵ شرکت دولتی در سال آینده، در حدود ۶/۱ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا می‌کند.

مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور چهل درصد منابع نفتی و ۳۲ درصد منابع مالیاتی است، گفت: یارانه‌ها در هزینه‌های بودجه سال ۹۲ سهم بیش از ۱۹ درصدی دارند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد کردبچه با تشریح برخی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اظهار کرد: با واگذاری ۱۸۵ شرکت دولتی در سال آینده، در حدود ۶/۱ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا می‌کند.
وی سهم اعتبارات هزینه‌ای در لایحه مذکور را ۷۳ درصد اعلام و اضافه کرد: ۴۱ درصد از هزینه‌ها مربوط به جبران خدمات کارکنان، ۱۹/۲ درصد یارانه‌ها و ۲۰ درصد مربوط به رفاه اجتماعی و بقیه مربوط به سایر هزینه‌ها است.
کردبچه تاکید کرد: از نظر طبقه‌بندی عملیاتی، ۴۷ درصد از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات رفاهی، ۱۶. ۵ درصد مربوط به اعتبارات آموزشی، ۹/۲ درصد مربوط به اعتبارات دفاعی، ۸/۴ درصد مربوط به اعتبارات بهداشت و سلامت و حدود ۲۰ درصد مربوط به سایر فصول می‌شود و این توزیع اعتبارات حاکی از اهمیتی است که دولت برای رفاه و عدالت اجتماعی قائل است.
مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور رقم اعتبارات عمرانی استانی را ۱۵ هزار و ششصد میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اعلام و اظهار کرد: این میران ۴۲ درصد از کل اعتبارات عمرانی را تشکیل می‌دهد و حدود ۱۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش دارد.
کردبچه در ادامه خاطرنشان کرد: یک شاخص مهم دیگر در بودجه تراز عملیاتی است و مفهوم آن تفاوت بین درآمدهای واقعی و درآمدهای هزینه‌ای است که باید به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به صفر برسد، ضمن اینکه کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۸ درصد نسبت به سال‌جاری کاهش یافته است.
وی افزود: ترکیب منابع در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور چهل درصد منابع نفتی، ۳۲ درصد منابع مالیاتی، ۴ درصد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و ۲۴ درصد از محل سایر درآمد‌ها است.

نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر