کد خبر: 54370 A

معاون نظارتی بانک مرکزی:

چنانچه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند به هیئت انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: چنانچه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند به هیئت انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، با تاکید بر اینکه بخشنامه ها و مصوبه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای همه بانکها و موسسات مالی واعتباری لازم الاجراست، گفت: رعایت نکردن هر یک از اینها مجازاتهایی دارد که هیئت انتظامی متناسب با ان مبادرت به صدور رای می کند.
وی معاونت نظارتی بانک مرکزی را بازوی نظارتی این نهاد دانست و افزود: نظارت بانک مرکزی به صورت محسوس و نامحسوس در جریان است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانکها و موسسات مالی و اعتباری هنگام دریافت مجوز تعهداتی به بانک مرکزی سپرده اند که تخطی از انها مجازات هایی را در پی خواهد داشت.
درویشی درباره موضوع و علت صدور و ارسال بخشنامه جدید به بانکها مبنی بر انجام تعهدات گفت: این موضوع درباره تخطی از برخی تعهدات ارزی بوده است.
وی افزود: بخش نظارتی بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبه ها و بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نظارت دارد و برای تامین حقوق مردم و نظام بانکی هر گونه تخلف پیگیری می شود و در صورت لزوم بانکها به جبران خسارتهای احتمالی محکوم خواهند شد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر