کد خبر: 63093 A

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال 92 به میزان 6 درصد تعیین شد.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بر اساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال 92 به میزان 6 درصد تعیین شد.

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال 92 به میزان 6 درصد تعیین شد.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران كه مقرر می دارد،‌ نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد، بنابراین این نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومی از ابتدای سال 1392، شش درصد است.

این گزارش می افزاید: به منظور جلوگیری از هرگونه مشكلات اجرایی از مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده درخواست می شود كه از ابتدای سال 1392 در كلیه مبادلات اقتصادی فیمابین (عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومی) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ شش درصد (6.3 درصد مالیات و 4.2 درصد عوارض) در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ نمایند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر