کد خبر: 67113 A

به استناد مفاد بندهای مندرج در قوانین برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه سالیانه، بانک مرکزی در سال‌های اخیر علی‌رغم محدودیت‌های اعمال شده بر کشور، نسبت به فراهم نمودن خطوط اعتباری از منابع خارجی برای تأمین مالی طرح های عمرانی اقدام كرده است.

از سوی بانک مرکزی در سال 1391 تسهیلات مورد نیاز 57 طرح عمرانی و زیربنایی به مبلغ 28 میلیارد دلار فراهم شد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام كرد؛ طبق بند الف ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 2، 1، 24 و 26 قانون بودجه سال 91، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری طرحهای عمرانی و زیر‌بنایی کشور تا سقف 30 میلیارد دلار برای سال 91 و همچنین استفاده از باقیمانده سهمیه‌های مندرج در قوانین بودجه سالهای گذشته مجاز اعلام شده است و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف به فراهم نمودن خطوط اعتباری از منابع خارجی برای تأمین مالی طرحهای واجد شرایط می‌باشند.
این گزارش می افزاید: به استناد مفاد بندهای مندرج در قوانین برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه سالیانه، بانک مرکزی در سال‌های اخیر علی‌رغم محدودیت‌های اعمال شده بر کشور، نسبت به فراهم نمودن خطوط اعتباری از منابع خارجی برای تأمین مالی طرح های عمرانی اقدام كرده است.

در این راستا، تسهیلات مورد نیاز 57 طرح عمرانی و زیربنایی (دولتی و خصوصی) مربوط به وزارتخانه‌های‌ راه و شهرسازی، نفت، نیرو، صنعت و معدن و تجارت، جمعاً به مبلغ 28 میلیارد دلار فراهم و فرایند تأمین مالی بسیاری از آنها عملیاتی و در حال انجام می‌باشد.
شایان ذکر است فرایند تامین مالی 29 طرح جمعاً به مبلغ 4/16 میلیارد دلار در سال 1391شروع شده است.

همچنین در سال مذکور، 8 طرح جمعاً به مبلغ 5/1 میلیارد دلار اجرایی و به مرحله گشایش اعتباررسیده‌اند و امید است با تسریع در مراحل تأمین‌مالی، کلیه طرح‌ها به مرحله اجرا برسند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر