کد خبر: 67587 A

معاون وزیر اقتصاددر گفت‌وگو با ایلنا:

در حال حاضر برخی از طرح ها در وزارت نیرو و وزارت راه به دلیل عدم ساماندهی و شیوه طراحی مالی متوقف و یا ناتمام مانده است.

معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سهم نفت در اجرای پروژه های عمرانی و ملی در طی 4 سال گذشته تقریبا به کمتر از 50 درصد رسیده است،گفت: تغییر در شیوه تامین منابع مالی پروژه ها و سوق دادن تامین مالی که براساس قوانین رفتارهای بخش خصوصی از مهم ترین دلایل این موضوع بوده است.

بهروز علی شیری در گفتگو باخبرنگار ایلنا با بیان اینکه در طی 4 سال گذشته با اجرای سیاست های مشخص و منطقی سازمان سرمایه گذاری و فنی وزارت اقتصاد توانسته زنجیره عوامل اجرای پروژه های عمرانی را به هم متصل کند، اظهار داشت: با اجرای شیوه های تامین مالی به روش جدید و بدون وابستگی به درآمدهای نفتی سازمان سرمایه گذاری خارجی توانسته بخش خصوصی را توامان با بخش دولتی در پروژه ها دخالت دهد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و فنی وزارت اقتصاد در عین حال تصریح کرد: علت توقف برخی از پروژه ها طی دوران چند سال گذشته به دلیل نبود طراحی مناسب در انجام پروژه ها و تطبیق آنها با زنجیره عملیاتی پروژه های عمرانی بوده است.

معاون وزیر اقتصاد اذعان کرد: در حال حاضر برخی از طرح ها در وزارت نیرو و وزارت راه به دلیل عدم ساماندهی و شیوه طراحی مالی متوقف و یا ناتمام مانده است.

پروژه های عمرانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر