کد خبر: 74529 A

یك اقتصاد دان در گفت و گو با ایلنا:

اگر حضور مردم در عرصه های اقتصادی به صورت انبوه باشد و دولت به نقش حاکمیتی و سیاست گذاری مطلوب بپردازد می توان با سرمایه گذاری انبوه مردم در بخش های مولد، نرخ رشد اقتصادی و ضریب توسعه بالاتری را به ارمغان آورد.

یک اقتصاددان گفت: خروج بانك ها از رفتار انفعالی فعلی و افزایش برون سپاری از سوی دولت، از عوامل توسعه اقتصادی در راستای حماسه اقتصادی است.

خوش پور در گفت و گو با ایلنا گفت: تا زمانی که دولت از فعالیت های دست و پا گیر رها نشود و به حاکمیت بهینه نرسد، نمی توان از ظرفیت بخش های خصوصی به طور کامل استفاده کرد.

این اقتصاد دان افزود: گسترش رقابت اقتصادی هم فناوری نرم را برای حماسه اقتصادی فراهم خواهد کرد و از بخش های بانکی هم انتظار می رود حتماً بخش تولید را در اولویت قرار دهند.

خوش پور گفت: اگر بانک ها از حالت انفعالی خارج شوند و به سمت بخش مولد بروند هیچ گونه توهم بانکداری ربوی هم وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، اگر حضور مردم در عرصه های اقتصادی به صورت انبوه باشد و دولت به نقش حاکمیتی و سیاست گذاری مطلوب بپردازد می توان با سرمایه گذاری انبوه مردم در بخش های مولد، نرخ رشد اقتصادی و ضریب توسعه بالاتری را به ارمغان آورد.

خوش پور افزود: حماسه اقتصادی موقعی تحقق می یابد که از همه ظرفیت های بخش های خصوصی و تعاونی در شرایط بهره ور استفاده کنیم که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبانی قانونی و شرعی این کار را نیز فراهم آورده است.

توسعه اقتصادی نرخ رشد بانکداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر