کد خبر: 75516 A

با تصویب مجلس؛

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه‌ی چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک‌های منتشره تحت نظارت هیات نظارت، اندوخته‌ی اسکناس موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند که در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بر اساس قانون پولی و بانکی کشور عمل کنند.

به گزارش ایلنا، بر اساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه‌ی چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک‌های منتشره تحت نظارت هیات نظارت، اندوخته‌ی اسکناس موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.

همچنین در جریان رسیدگی به بند 36 لایحه بودجه مصوب شد که افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است؛ مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت به استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی 5 سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

همچنین آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر