کد خبر: 75517 A

با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

پیش از این نمایندگان مجلس به دولت اجازه داده بودند تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر کند و امروز در بررسی بخش هزینه ای این بند مقرر شد این مبلغ برای اجرای طرح های انتفاعی دولت هزینه شود.

دولت می تواند تا 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن برای اجرای طرح های انتفاعی خود منتشر کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه 92 محل هزینه کرد درآمد حاصل از انتشار 5 هزار میلیارد اوراق مشارکت ریالی توسط دولت مشخص شد.

پیش از این نمایندگان مجلس به دولت اجازه داده بودند تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر کند و امروز در بررسی بخش هزینه ای این بند مقرر شد این مبلغ برای اجرای طرح های انتفاعی دولت هزینه شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر