کد خبر: 85377 A

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

علیشیری ضمن اعلام کسب جایگاه چهارم ایران در منطقه خاورمیانه از نظر حجم سرمایه‌گذاری خارجی ورودی و ارتقای دوپله‌ای رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه نسبت به سال 2007، دستیابی به نرخ رشد 17 درصدی را از این جهت مهم دانست که غالب کشورهای منطقه و برخی همسایگان ایران رشد منفی را نسبت به سال قبل تجربه کردند.

علیشیری در مراسم اعلام و انتشار رسمی گزارش جهانی سرمایه گذاری از رشد 142 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در كشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه جمهوری اسلامی ایران رشد 142 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی را طی 5 سال (20012-2007)داشته است، گفت: در حالی كه طی سال گذشته (2012) که غالب کشورهای جهان به دلیل ضعف در ساختارهای مالی جهانی، رشد ضعیف سرمایه‌گذاری خارجی در كشورهای توسعه یافته و اثر مخرب بی ثباتی سیاست‌های كلی بر اعتماد‌ سرمایه‌گذاران، با روند كاهشی در میزان جذب سرمایه گذاریهای خارجی روبرو بودند، حفظ ثبات و روند رشد پایدار سرمایه‌گذاری خارجی کشور بسیار حایز اهمیت است.

روند سرمایه‌گذاری خارجی در جهان

علیشیری در ادامه افزود: حجم جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2012 معادل 1.35 تریلیون دلار بوده كه نسبت به سال قبل از آن 18 درصد كاهش یافته است به گونه‌ای كه كشورهای توسعه یافته رشد منفی 32درصد، كشورهای در حال توسعه منفی 4 درصد و كشورهای در حال گذار منفی 9 درصد را در میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تجربه كردند و منطقه جنوب آسیا كه ایران در تقسیم بندی آنكتاد در آن قرار دارد نیز رشد منفی 24 درصد را شاهد بود. و منطقه غرب آسیا منفی 4 درصد، آسیای میانه منفی 6 درصد و شرق آسیا نیز منفی 8 درصد را تجربه كردند.

علیشیری تاكید كرد: كشورهای توسعه یافته 561 میلیارد دلار،در حال توسعه 703 میلیارد دلار، در حال گذار 87 میلیارد دلار، سرمایه خارجی جذب نمودند.

وی افزود: در مناطق مختلف قاره آسیا نیز جنوب آسیا 33 میلیارد دلار،غرب آسیا 47 میلیارد دلار و آسیای میانه 82 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب كرده‌اند،همچنین برای اولین بار سهم كشورهای در حال توسعه از جریان سرمایه گذاری خارجی جهانی از كشورهای توسعه یافته پیشی گرفت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینكه ایران یكی از 6 كشور جهان بود كه طی 4 سال گذشته رشد مستمر در افزایش میزان ورودی سرمایه خارجی داشته است، افزود: برغم شرایط ویژه حاکم بر روابط اقتصادی و بین‌المللی کشور، ایران با ورود سرمایه‌گذاری خارجی به میزان 4 میلیارد و870 میلیون دلار توانست رشد 142 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نسبت به سال پایه 2007 محقق کند در صورتی که هیچکدام از کشورهای خاورمیانه دارای نرخ رشد مثبت مستمر نبوده و بعضی با نوسان شدید و گاهی منفی در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه بودند.

رشد 17 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با سال گذشته

علیشیری ضمن اعلام کسب جایگاه چهارم ایران در منطقه خاورمیانه از نظر حجم سرمایه‌گذاری خارجی ورودی و ارتقای دوپله‌ای رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه نسبت به سال 2007، دستیابی به نرخ رشد 17 درصدی را از این جهت مهم دانست که غالب کشورهای منطقه و برخی همسایگان ایران رشد منفی را نسبت به سال قبل تجربه کردند.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران در پاسخ به سوالی در خصوص حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، اظهار داشت: بخش معدن شامل بر نفت، گاز و صنایع معدنی با جذب 3.5 میلیارد دلار و اختصاص 76.46 درصد از کل حجم سرمایه‌های خارجی جذب شده در جایگاه نخست قرار گرفته و حوزه‌های خدمات و صنعت به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از کل حجم سرمایه‌های جذب شده در اختیار دارند.

علیشیری همچنین درخصوص سرمایه خارجی جذب شده در استانهای مختلف با بیان این که بر اساس طبقه بندی با احتساب نفت وگاز و بدون احتساب نفت وگاز، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در استانها متفاوت است، گفت:با سرمایه گذاری‌های خارجی انجام شده در حوزه نفت وگازکشور استان های نفت خیز مانند بوشهر و خوزستان به ترتیب با جذب یک میلیارد و 830 میلیون دلار و یك میلیارد و 780 میلیون دلار در رتبه های اول و دوم قرارگرفته اند و درطبقه بندی بدون نفت و گاز استانهای كرمان، فارس و تهران در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

اشتغالزایی 16 هزار نفری سرمایه‌گذاران خارجی در كشور

علیشیری در ادامه با اشاره به نقش مثبت سرمایه گذاری خارجی در اشتغالزایی 16 هزار نفری جوانان كشورمان تاكید كرد: نتایج حاصل از بررسی تحلیلی پرسشنامه‌های تكمیل شده توسط 85 شركت از مجموع حدود 800 شركت سرمایه پذیر نشان می دهد كه در این نمونه آماری 98درصد اشتغال ایجاد شده در اختیار ایرانیها است و 58درصداز پرسنل واحدهای تحقیق و توسعه شركتها نیز متخصصین ایرانی هستند، همچنین 10 درصد شركت های سرمایه پذیر كشور بیش از 5/3 درصد كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش، از كل 85 شركت مورد بررسی، در61 شركت (حدود 71درصدكل جامعه آماری) انتقال تكنولوژی در انواع مختلف آن شامل تكنولوژی فرآیند، محصول و سازمانی صورت پذیرفته است و 60درصد از كل دارائیهای این شركتها از محل سرمایه با منشاء خارجی تأمین شده است.

تدوین پیش نویس لایحه قانون مشاركت بخش عمومی- خصوصی

وی تدوین پیش نویس لایحه قانون مشاركت بخش عمومی- خصوصی برای اولین بار در كشور و ارسال به مراجع ذیربط، تدوین وانتشار 5 جلد كتاب مرتبط با تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی در كشور، ایجاد كارگروه تخصصی رفع موانع سرمایه گذاری در استانهای كمتر توسعه یافته، تدوین سند راهبردی توسعه در استانهای محروم، انجام اقدامات ویژه و گسترده به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح عملكرد و تقویت ساختار مراكز خدمات سرمایه گذاری در استانهای كمتر توسعه یافته را از دیگر اقدامات سازمان در قالب حوزه سیاستگذاری و بستر سازی جذب سرمایه گذاری خارجی برشمرد.

این مقام مسوول در ادامه با اشاره به مهم‌ترین اقدامات سازمان در حوزه بهبود فضای كسب و كار و رفع موانع عمومی سرمایه‌گذاری گفت: ایجاد و استقرار دبیرخانه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1391 بعنوان دبیرخانه متمركز هیات نظارت بر مقررات زدایی و هیات رسیدگی موضوع تبصره‌های 4 و 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44، رسیدگی به 7 شكایت فعالین اقتصادی از وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ملی در هیات رسیدگی از سال 89 الی 91، رسیدگی به بیش از 1100 شكایت از دستگاه‌های اجرایی استانی از مهمترین اقدامات ما است.

علیشیری در عین حال خاطر نشان كرد: انتشار دومین گزارش بین المللی اقتصادی ایران با همكاری موسسه TBY و ارایه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به 10 زبان مختلف دنیا از مهم‌ترین اقدامات سازمان سرمایه‌گذاری برای پیشبرد برنامه‌های کشور در ارایه تصویر مطلوب از فضای سرمایه‌گذاری ایران بوده است.

تقویت و تجهیز سازمان سرمایه گذاری و طراحی بسته های تشویقی كارآمد

علیشیری درادامه نهایی نمودن ساختار و تشكیلات سازمان سرمایه‌گذاری را در قالب یك آژانس تشویق تخصصی در حوزه سرمایه گذاری خارجی بر اساس بررسی وظایف و مطالعات تطبیقی آژانسهای سرمایه گذاری 7 كشور موفق و بررسی ده‌ها ارزیابی انجام شده روی سازمان‌های تشویق توسط نهادهای بین‌ا‌لمللی، و همچنین طراحی مشوقهای سرمایه‌گذاری بر پایه پرسشنامه ها و انجام مطالعات موردی تفضیلی بر روی بیش از 8 شركت سرمایه پذیر فعال در كشور را، از اقدامات سازمان سرمایه گذاری در اجرای ماده 111 قانون برنامه پنجم بر شمرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر