کد خبر: 98925 A

مدیر عامل سابق موسسه اعتباری توسعه درگفتگو با ایلنا:

با قوانین متعلق به دهه ۵۰ و ۶۰ یا قوانین غیرجامع نمی‌توانیم به مدیریت کارآمد برسیم.

مدیر عامل سابق مؤسسه اعتباری توسعه، بی‌انضباطی در حوزه پولی و رشد قارچ گونه مؤسسات پولی و اعتباری، ناشی از عدم سوق یافتن فعالیت‌های بانکی به بخش‌های تولیدی و واقعی اقتصاد دانست.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌گو با خبرنگار ایلنا  با بیان اینکه روند فعلی بازار پولی کشور در حال حاضر روند منفی را سپری می‌کند، گفت: تا زمانی که بخش تولیدی و واقعی اقتصاد توسعه نیاید و  ازسوی دیگر شاهد گسترش رفتارهای غیرمولد و دلالی باشیم، بازار پولی همچنان روندی منفی خواهد داشت.
به گفته مستخدمین حسینی، در این شرایط، رشد قارچ گونه موسسات پولی و اعتباری، رقابت برای افزایش نرخ سود و نوعی بی‌نظمی پولی شکل می‌گیرد که هزینه‌های زیادی را به كشور تحمیل می‌کند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی وظایف اصلی کنترل نرخ تورم و ساماندهی قیمت‌ها و حجم نقدینگی را دارد، بانک مرکزی باید بر همه بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه‌های اعتباری و مالی نظارت سازمانی داشته باشد و بر گردش پول با دقت کامل نظارت کند.

وی نوین سازی قوانین و مقررات بانکی را مهم دانست و گفت: با قوانین متعلق به دهه ۵۰ و ۶۰ یا قوانین غیرجامع نمی‌توانیم به مدیریت کارآمد برسیم.
مستخدمین حسینی گفت: اگر همه فرایندهای پولی و تاسیس نهادهای مالی و پولی بر بستر قانونی شفاف باشد، می‌توان به خوبی بازار پولی را مدیریت کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر