کد خبر: 2868 A

با حضور علی سعیدلو؛

روند تصویب اسناد با تفاهم و توافق خوبی صورت گرفت که این نشان از سطح بالای تفاهم و همکاری خوب کشورهای حاضر در اجلاس عدم تعهد دارد.

ده کتاب مرتبط با جنبش عدم تعهد، در حاشیه برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مستقر در ستادخبری اجلاس عدم تعهد، در این مراسم علی سعیدلو، معاون امور بین الملل احمدی نژاد گفت: به گفته دوستان و دشمنان ایران، اجلاس عدم تعهد تا این لحظه اجلاس موفقی بوده است و سرعت بالای تصویب اسناد کارشناسان ارشد کشورها دلیلی بر این مساله است.

وی افزود: روند تصویب اسناد با تفاهم و توافق خوبی صورت گرفت که این نشان از سطح بالای تفاهم و همکاری خوب کشورهای حاضر در اجلاس عدم تعهد دارد.

"روایت اسناد جنبش عدم تعهد در گذر تاریخ"، "مقاله شناسی جنبش عدم تعهد"، "کتابشناسی جنبش عدم تعهد"، "بیانیه های پایانی پانزده اجلاس جنبش عدم تعهد"، " جنبش عدم تعهد به روایت اسناد از بانکوک تا تهران"، " مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانس علمی جنبش عدم تعهد"، "مجموعه آرا و اندیشه های رئیس جمهور پیرامون مسائل جهانی"، "مدیریت مشترک جهانی"، "فصلنامه دولت های اسلامی با محوریت جنبش عدم تعهد" و "جنبش عدم تعهد همبستگی برای صلح و امنیت" کتاب هایی است که توسط رئیس ستاد برگزاری اجلاس شانزدهم رونمایی شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر