کد خبر: 3256 A

همسر رئیس جمهور:

ایران در بخش هایی مانند بهداشت، توانمندسازی زنان روستایی، گسترش طرح پزشک خانواده و کارآفرینی زنان تجربیات موفقی را دارد که میتواند این تجربیات را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد.

همسر رئیس جمهوری ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران تجربیات ارزشمندی را در حوزه های مختلف پیرامون امور زنان دارد که می تواند آن را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد.

به گزارش ایلنا، خانم اعظم السادات فراحی با اشاره به دستاوردهای زنان ایران در بخش های مختلف اظهار داشت: ایران در بخش هایی مانند بهداشت، توانمندسازی زنان روستایی، گسترش طرح پزشک خانواده و کارآفرینی زنان تجربیات موفقی را دارد که میتواند این تجربیات را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد.

همسر رئیس جمهور سودان نیز خواستار تبادل نظر و استفاده از تجربیات ایران در حوزه زنان شد و گفت: دو کشور ظرفیت های خوبی را در حوزه زنان دارند که تبادل آنها می تواند در رشد و گسترش مسائل زنان تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
در این دیدار مریم مجتهدزاده معاون رئیس جمهور مرکز زنان و خانواده ریاست جمهور نیز حضور داشت.
همسران روسای جمهور ایران و سودان بر تشکیل هیئتی مشترک میان دو کشور برای انتقال تجربیات ارزشمند ایران در حوزه زنان تاکید کردند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر